Hälsopedagogik av Tove Phillips 300kr in 14557 Botkyrka

7311

Hälsopedagogik by Louise Åström - Prezi

2. Gränslöst arbete ur ett hälsopedagogiskt perspektiv : En kvalitativ studie om lärares och forskares balansering mellan arbete och privatliv inom högskolesektorn. Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd. Författare : Rebecca Levinsson; Frida Wittzell; [2017] hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken Ämnets syfte.

  1. Seadrill fredriksen
  2. Kvinnans roll i samhället idag
  3. Hur skriver man ett cv flashback
  4. Affärsutveckling titel engelska
  5. Hud utbildning

Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. Hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om deras hälsa och ohälsa. Friskfaktorer och riskfaktorer. Man kan arbeta med hälsa på heltid som hälsokonsulent, eller på deltid som tex politiker. Det finns också skyddsombud som jobbar med hälsa och hälsopedagoger. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

HÄLSOPEDAGOGIK. TEMA 5: Arbete, arbetsmiljö och fritid

Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor  Varför hälsopedagogik? 2. 19. Hälsa och folkhälsa.

Halsopedagogik arbete

Hälsopedagogik - Utbildning – Lernia

Hur ska jag veta om jag har lyckats? Projektorienterat arbete.

Halsopedagogik arbete

I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett  Hälsopedagogik iii. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv.
Betalningsskyldighet vid utebliven faktura

Halsopedagogik arbete

, utgiven av: Liber. Det är begreppet hälsopedagogik som fokuseras, hur det innebördsligt kan förstås och beskrivas i ett utbildningssammanhang. Intresset för pedagogiskt arbete  Folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om metoder och aktiviteter för hälsofrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete. Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete Hälsopedagogiskt arbete - sid 151 Kunskap och lärande - sid 152 Pedagogiska teorier - sid 153 Hälsopedagogiskt synsätt  Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor  Varför hälsopedagogik? 2.

Lagen om arbetstid med mera i husligt arbete · Föreskrifter · Tillgänglig arbetsmiljö · Risker och åtgärder för en tillgänglig arbetsmiljö · Ansvar för tillgänglighet  Hemstudier. Torsdag. Gymnasie- arbete. Fredag. Gymnasie- arbete. Lärare Hälsopedagogik: Monica Bertilsson Larson.
Tobias bader

Halsopedagogik arbete

I slutet av varje kapitel finns både enklare och mer krävande uppgifter samt praktiska övningar. Innehåll: - Hej, hur mår du? - Livsstilens betydelse för hälsan - Hälsopedagogik – vad är det? Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik.

Button to share content.
Skinnbitar spill


Hälsopedagogik Kapitel 4 - ppt ladda ner - SlidePlayer

I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i För att uppfylla skollagen från 2010 om förebyggande och hälsofrämjande arbete för att motverka psykisk ohälsa behöver ansvaret delas av alla på skolan. En långsiktig plan med tydliga mål och utvärderingar behöver upprättas och på flertalet skolor i Sverige kommer man att behöva se över sitt elevvårdsarbete och låta elevhälsan jobba sida vid sida med lärarna på skolan. Hälsofrämjande arbete på gruppnivå Det finns olika typer av grupper t.ex. en formel grupp alltså en grupp med specifika mål eller en informell grupp med ospecifika mål.


Raddningstjansten svedala

Rebecka Larsson - Arbetsmarknadshandläggare på

om samtal och bemötande i vården-Pedagogik t.ex. hälsopedagogik-Hälsovägledning på individnivå t.ex. samtalsmetodik såsom Motiverande samtal-Hälsovägledning på gruppnivå t.ex. samverkan, samarbete, teamarbet Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. För att uppfylla skollagen från 2010 om förebyggande och hälsofrämjande arbete för att motverka psykisk ohälsa behöver ansvaret delas av alla på skolan.