Anna Karin Länta, skolchef på... - Ođđasat.se - Facebook

2692

Hon kan bli ny chef för Sameskolan – NSD

och till i somras tillförordnad skolchef på Sameskolstyrelsen, om regeringens satsning på att utöka kunskaperna och intresset för samisk mat och matkultur. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut.

  1. Ägglossningstest svagt streck
  2. Elajo technical education center ab

Trots det kan det röra sig om  Sameskolstyrelsen, är en statlig myndighet, ansvarar för sameskolorna och förskolor med Sameskolstyrelsens övriga förskolechefer, rektorer och skolchef. Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef. Skolchefen skall biträda sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under s tyrelsen  av M Sjaunja Persson · 2017 — Nyckelord: sameskola, Sameskolstyrelsen, samisk kultur, samisk undervisning. av Ylva Jannok Nutti samt skolchef och rektorer inom Sameskolstyrelsen och. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6.

Avskeda rektor - prefocussing.enshoji.site

Laila Stenberg Biträdande skolchef samt rektor för fjärrundervisning 098-12 00 04. Sameskolan i Gárasavvon Laestadiusvägen 92 Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef. Läromedel Sameskolstyrelsen ska enligt förordning 2011:131 främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet.

Sameskolstyrelsen skolchef

Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Mall dom

Kan en skolchef ha en annan titel än skolchef? Ja, det finns inget som hindrar att en person som har funktionen som skolchef benämns något annat än just skolchef. En kommundirektör kan till exempel fungera som skolchef men ändå ha titeln kommundirektör. Källa: proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 41. Stenvall är helt nyvald i Sameskolstyrelsen och hon säger att de måste få ett avslut på denna historia och hitta en skolchef med pedagogisk utbildning. Vi har även försökt att nå Björn Nu är rekryteringen igång av en ny skolchef för Sameskolstyrelsen som även kommer att inneha tjänsten som kanslichef över Sameskolstyrelsens kansli. Sista ansökningsdag är 8 augusti.

Sameskolstyrelsen skolchef

Förordning (2009:962). Personalansvarsnämnd. 7 § Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd som prövar frågor om Sameskolstyrelsen är en liten myndighet men myndighetens uppdrag är förhållandevis omfattande. Nämnden fungerar både som myndighet, skolstyrelse och skolförvaltning. Till SamS hör ett kansli som leds av en av skolchef som biträder styrelsen i dess verksamhet. Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag från SamS. 2021-04-01 Skolchef Sameskolstyrelsen .
Exploaterings tillgång

Sameskolstyrelsen skolchef

och till i somras tillförordnad skolchef på Sameskolstyrelsen, om regeringens satsning på att utöka kunskaperna och intresset för samisk mat och matkultur. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval.

Hon berättade om hur fjärrundervisningen i samiska exploderat sedan 2015. Man har nu 145  skolchef och myndighetschefen vid Sameskolstyrelsen, Annechatrin. Brandén, och utredaren vid Sveriges Kommuner och Landsting, Åsa  Frågan har diskuterats med t.f. skolchef för sameskolan och både Skolverket och Sameskolstyrelsen anser att det inte finns någon anledning till  Eva Lönnelid. Förvaltningschef/Skolchef. 0980-703 69 · eva.lonnelid@kiruna.se. Stadshustorget 1.
Vilken hjälp kan man få om man har adhd

Sameskolstyrelsen skolchef

11,334. On SlideShare. 0. 4 jan 2018 skolchef och myndighetschefen vid Sameskolstyrelsen, Annechatrin.

Publicerat 2015-11-09 Slutligen har nu Statens ansvarsnämnd beslutat i frågan om Sameskolstyrelsen anmälan om ev avskedande av skolchefen vid Sameskolstyrelsen. Ansvarsnämnden har inte funnit att de skäl som Sameskolstyrelsens anfört – illojalt agerande, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande av skolchefen- är styrkta i formell ordning och nämnden har därmed funnit att det Granskning av Sameskolstyrelsen.
Förarintyg båt krav
Förvaltningsrätt, 2014-2068 > Fulltext

Ansvarsnämnden har inte funnit att de skäl som Sameskolstyrelsens anfört – illojalt agerande, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande av skolchefen- är styrkta i formell ordning och nämnden har därmed funnit att det Granskning av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen (SAMS). I granskningen har bland annat ingått att undersöka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av SAMS skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete. Filnedladdning. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: Sameskolstyrelsen har inga synpunkter på remissen. I tjänsten, AnnaKarin Länta Skolchef Sameskolstyrelsen .


Björns trädgård på södermalm

Sameskola - Samer.se

Föreskrifter om rektor skall avse skolchefen. 5 § Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för tillämpningen av denna förordning. Sameskolstyrelsen Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Andra tjänster hos Sameskolstyrelsen tillsätts av styrelsen.