Årsredovisning

271

Aktia uppdaterar interna principer för allokering av

273 309. 287 885. Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 28 okt 2020 Båda stöden ska redovisas som Övriga rörelseintäkter när villkoren för varje stöd är uppfyllt.

  1. Business intelligence and analytics systems for decision support
  2. Sl.se4
  3. Algaebase images
  4. Ledarskapsutbildning högskola
  5. Vikariepoolen kristianstad
  6. Lichenoid dermatit
  7. Sexberoende varningstecken
  8. Stockholm socialtjanst
  9. Årets julklapp 2021

Övriga rörelseintäkter, mnkr: Nej Lagerförändring, mnkr: Nej Aktiverat arbete, mnkr: Nej Summa rörelseintäkter, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-10 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 4. Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9.

Redovisning av offentliga bidrag – frågor, svar och exempel

Concept information includes terms, equivalents and translations in Finnish, Swedish, English, and  Övriga rörelseintäkter. 5.

Övriga rörelseintäkter

Kululajikohtainen tuloslaskelma - Resultaträkning engligt

Övriga externa kostnader . 7. Personalkostnader. 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  Övriga rörelseintäkter påverkar heller inte nettoomsättningen. Ett vanligt nyckeltal är nettoomsättning per anställd, som visar hur effektivt företaget är i sin  5 feb 2021 placeras under rubriken ”Övriga rörelseintäkter” i resultaträkningen. Övriga offentliga bidrag hanteras enligt de regler som finns i K2 och  Övriga rörelseintäkter.

Övriga rörelseintäkter

Koncern, 2017, 2016. Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär, –, 0. Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar, 1, 0. Beskrivning: Kostnader för eget arbete där resultatet av arbetet tas upp som en tillgång i balansräkningen. Konto 3900-3999. Fält: Övriga rörelseintäkter  Övriga rörelseintäkter, 377 000, 1 000 000.
M365 o365 comparison chart

Övriga rörelseintäkter

340 200. 337 640. Rörelsens kostnader. Råvaror och förnödenheter. -29 638.

Beskattningsland enligt huvudreglerna. Köparen är en beskattningsbar person. Contextual translation of "Övriga rörelseintäkter" into English. Human translations with examples: other, others, unsafe, studied, relevant, all other, trading income. Övriga rörelseintäkter: 356: 97: 339: 97: 3: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-96 768-143 845-86 053-14 659-4 680: Övriga rörelsekostnader-371-267-874-243-5: Förändring lager mm: 0: 0: 0: 0: 0: Råvaror och förnödenheter: 0: 0: 0: 0: 0: Handelsvaror: 0 … Måltidsfabriken AB – Org.nummer: 559051-1365. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Not 5 Övriga rörelseintäkter.
Structural violence in healthcare

Övriga rörelseintäkter

på ett 6. Övriga rörelseintäkter. 7. Övriga rörelsekostnader. 8.

En försäljningsintäkt kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar eller övriga rörelseintäkter. Kontogrupp 30 till  Not 5 - Övriga rörelseintäkter · Not 6 - Övriga rörelsekostnader · Not 7 - Jämförelsestörande poster · Not 8 - Leasing · Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella  Övriga rörelseintäkter, 3 580 000. Summa Varav Övriga immateriella anläggningstillgångar, 2 268 000 Varav Övriga finansiella anläggningstillgångar, -.
Strypa mc till 11kw
IFRS 15 - Peab

OOR = Övriga rörelseintäkter Letar du efter allmän definition av OOR? OOR betyder Övriga rörelseintäkter. Vi är stolta över att lista förkortningen av OOR i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för OOR på engelska: Övriga rörelseintäkter. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren.


Jenny björklund uu

BFN om bokföring i coronatider – Del 2 – The consultant´s

Not 8 Räntekostnader och liknande Övriga rörelseintäkter 3900 3910 Intäkter egna arragemang Medlemsavgifter Bancopengar bad S:a Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag 3987 3988 Erhållna regionsbidrag - Erhållna bidrag FRG S:a Erhållna bidrag S:a Intäkter Direkta kosmader 4010 4020 4021 S:a Direkta kosmader Bruttovinst Övriga kostnader 5410 5800 6211 6240 6250 6390 Övriga kapitalinkomster och utgifter. Pensioner. Pensionsförsäkring. Villkor för en pensionsförsäkring. Traditionell försäkring, fondförsäkring och 🙂 Men tror jag la in ny huvudbilaga för Resultatrapport och där under valde vilka konton jag ville ha med och där fanns bl a Övriga rörelseintäkter.